Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2016

Årsmøtet Juptjenn vannverk SA er i kommunestyresalen mandag 9. mai kl. 19:00. Årsmøtet er åpent for alle abonnenter.

Jfr. vedtektene § 8 Årsmøte Vannverkets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai. Møte- og stemmeberettiget på årsmøtet er andelseier, jf. pkt 4 eller fullmektig for andelseier. Ingen kan opptre med fullmakt for flere enn tre andelseiere.

Representantskapets ordfører er ansvarlig for innkalling til årsmøtet, som kan varsles ved annonse i lokalavis eller ved elektroniske medier. Årsmøtets oppgaver: Godkjennelse av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen Godkjenning av budsjett regnskap og årsmelding Valg av representantskap. Disponering av eventuelt overskudd Vedtektsendringer. Oppløsing av laget.

Til behandling:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av Møteleder og referent to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne regnskap budsjett og årsmelding
4. Valg av medlemmer til representantskap
5. Endring av tilkoblingsavgifter
6. Det blir en orientering om vannverkets drift.
7. Det er ønske om en generell meningsutveksling om vannavgifter og ansvarsforhold – med vekt på persondelen i vannavgifter og hvor langt vannverkets ansvarsforhold skal gjelde på ledningsnettet.

Representantskapets ordfører Oddbjørn Vangen

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.