Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2017

22. mai 2017 - kl 1900 Kommunestyresalen

 

 

 

 

 

 

 

 

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2016

 

 

Styret har i 2016 bestått av :

 

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 16 for 1 år

Petter Rudsbråten,                    nestleder                  valgt 16 for 2 år

Rune Vangen Solberg                        styremedlem              valgt 15 for 2 år

Kari Støverud Hansen           styremedlem              valgt 15 for 2 år        

Jorun Vestli                           styremedlem              valgt 16 for 2 år

 

vara (alle valgt 16 for 1 år)

Odd Erik Sannerud

Ottar Trøften

Emil Hagen

 

Kommunal representant        Yngve Øhrbom (inn kommunevalg 2015)

 

Kontrakter med :                   Odal Rør og Varme AS , Fridjof Nordhagen og sønner AS

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2016:  Vannforbruk Juptjenn                        ca 50.000  m³  (50.000 / 2015)         

                        Vannforbruk Svarttjenn            270.383  m³ (256.384 / 2015)

                        Vannforbruk totalt                 320.383  m³   

                        Tilkoblinger      4 abonnenter                        ( 4 i 2015)                 

 

Hovedledningsbrudd: 4

Vannavgiftene ble  ikke endret i 2016

Andelskapital  kr  337.420    (334.120 /2015)

Abonnenter 1153

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2016.

I forbindelse med arbeidet med utskifting av hovedledninger har det i år blitt skiftet ut hovedledninger i sentrum i Sand – 280 mm ledning fra Kirkeporten og til Marihøna er skiftet og kummene rundt Gjensidige er byttet ut – dette ble gjort i forbindelse med bygging av rundkjøring. 160 mm Ledning fra krysset ved Gjensidige og forbi kommunehuset ble også byttet ut. I tillegg ble det byttet ut ca 250m 160 mm ved Templet i forbindelse med at Givas skulle lage avkjøring til pumpestasjon.

Videre har vi hatt en større jobb med omlegging av medlemsregister – egentlig knyttet opp mot at regnskapet ble lagt over til Visma. Men vi fikk ryddet opp en del og fikk en enklere tilgang til å ta ut rene medlemslister. På grunn av at tilkoblinger stadig blir dyrere har vi satt opp tilkoblingsavgiften.

Styret har hatt noe fokus på restanslister som vi får ut, og det viser seg at vi har en litt for stor og noe økende utestående fordring. Lindorf har imidlertid disse restansene aktivt og følger de opp. Det er ikke tatt noen avgjørelse om når vi sier stopp der det ikke har blitt betalt over flere år.

Hovedledningsnettet ble spylt i år.

Vi har også lagt om nettsidene våre og det er nå Spire på Flisa trykkeri som har laget de nye sidene som også kan åpnes på mobil.

Vi har hatt en dialog med EON energi i forbindelse med utbygging av vindmøllepark. Det gjelder for oss at det ikke bygges i nedslagsfeltet vårt og at vegene som skal brukes sikres mot vår tilførselses ledning.

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser  underskudd med xxxxx  (- 570.718,02 kr   i 2015)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.

Juptjenn Vannverk hadde ingen fast tilsatte

.

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

 

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal      2017

Styret

 

_____________________   ____________________    _____________________

        Ole Th Holth                       Rune V Solberg                 Jorun Vestli

 

_____________________   ____________________    _____________________

     Petter Rudsbråten             Kari Støverud Hansen

 

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.