Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2020

Ruud grendehus 18 juni kl 1900

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2019

Styret har i 2019 bestått av :

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 19 for 1 år

Petter Rudsbråten,                     nestleder                  valgt 19 for 2 år

Kari Støverud Hansen            styremedlem               valgt 17 for 2 år         

Jorun Vestli                            styremedlem               valgt 19 for 2 år

Odd Erik Sannerud                styremedlem               valgt 19 for 2 år

 

vara (alle valgt 18 for 1 år)

Ottar Trøften

Emil Haugen

Bengt Tangen

 

Kommunal representant         Yngve Øhrbom (inn kommunevalg 2015)

                                               Henning Solhaug tok over etter valget i oktober.

 

Kontrakter med :                    Odal Rør og Varme AS , Fridjof Nordhagen og sønner AS

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2018:    Vannforbruk Juptjenn                 103.996  m³             (114.379 / 2018)        

                        Vannforbruk Svarttjenn              259.376 m³            (241.244 / 2018)

                        Vannforbruk totalt                       363.372 m³            (355.623 / 2018)        

                        Tilkoblinger      6 abonnenter             ( 9 i 2018)                  

 

Hovedledningsbrudd: 3

Vannavgiftene ble  endret med ca. tre prosent 2019

Andelskapital  kr      363.520  (337.420 / 2018)

Abonnenter 1155

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2019.

Lekkasje under vegen ved Bakkebua ble en større jobb en antatt samtidig som vi fikk ordnet litt opp i fordeling og gamle ledninger fra forgrening ved Fv 24 og ned til Haugsåa. Vi fikk pålegg fra mattilsynet om å utbedre UV anlegget på Juptjenn – noe som ble bestilt fra NOKA.

En  større ryddejobb er gjort på Bjørnlihaugen i det gamle pumpehus og container – slik at disse kan bli utnyttet mer effetkitvt – Øyvind Engebråten ble engasjert til denne jobben pluss at det gamle pumpehuset ved Juptjenn også var så forfallent at de må skiftes. Disse arbeidene er p.t. ikke fullført men i gang.

Det ble også kjøpt kummer med utstyr for å koble sammen ledning på vestsida av 209 ved Mapei med hovedledning på østsida – dette måtte imidlertid utsettes pga Mapeis jubileum i forbindelse med utvidelse.

I sommer ble det oppdaget et elg kadaver i Svarttjenn – som ble dratt opp av Brannvesenet. Vannet i tjennet ble sterkt forurenset – men ikke problem med rentvannet.

Daniel Rudsbråten jobbet for oss i sommer og gjorde en del nødvendig ryddearbeid og skannet arkivet vårt.

Det er installert et system som gjør at vi kan sende ut SMS for innhenting av målerstand på vannmålere. Efaktura og AutoGiro er også på plass.

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser  959.815,11    (747.871,56 kr i 2018)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.

Juptjenn Vannverk har ingen fast tilsatte.

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

 

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal     juni 2020

Styret

 

_____________________   ____________________    _____________________

        Ole Th Holth                  Odd Erik Sannerud                Jorun Vestli

 

_____________________   ____________________    _____________________

     Petter Rudsbråten              Kari Støverud Hansen

 

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.