Årsmøte

Årsmøte 2016

Publisert 10.05.2016

Årsmøtet Juptjenn vannverk SA er i kommunestyresalen mandag 9. mai kl. 19:00. Årsmøtet er åpent for alle abonnenter.

Jfr. vedtektene § 8 Årsmøte Vannverkets høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai. Møte- og stemmeberettiget på årsmøtet er andelseier, jf. pkt 4 eller fullmektig for andelseier. Ingen kan opptre med fullmakt for flere enn tre andelseiere.

Representantskapets ordfører er ansvarlig for innkalling til årsmøtet, som kan varsles ved annonse i lokalavis eller ved elektroniske medier. Årsmøtets oppgaver: Godkjennelse av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen Godkjenning av budsjett regnskap og årsmelding Valg av representantskap. Disponering av eventuelt overskudd Vedtektsendringer. Oppløsing av laget.

Til behandling:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av Møteleder og referent to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne regnskap budsjett og årsmelding
4. Valg av medlemmer til representantskap
5. Endring av tilkoblingsavgifter
6. Det blir en orientering om vannverkets drift.
7. Det er ønske om en generell meningsutveksling om vannavgifter og ansvarsforhold – med vekt på persondelen i vannavgifter og hvor langt vannverkets ansvarsforhold skal gjelde på ledningsnettet.

Representantskapets ordfører Oddbjørn Vangen

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2020

Ruud grendehus 18 juni kl 1900

Les mer

Årsmøte 2019

Det avholdes årsmøte i Juptjenn vannverk SA i kommunestyresalen den 13. mai kl 1900.

Les mer

Referat Årsmøte 2018

Referat fra Årsmøtet i Juptjenn vannverk SA 30. mai 2018 Kommunestyresalen klokka 1900

Les mer

Årsmøte 2018

Årsmelding, vedtektsendringer og regnskap ligger under her.

Les mer