Skjema for Vannmåler

Dette skjema må fylles ut før boliger og våningshus kan beregne vannavgift etter vannmåler.