Tilkoblingsavgifter 2021

                                                                                            2021
06.okt.21
Tilkoblingsavgifter har følgende satser: GRUNNAVG Avgift - Tilegg MVA En andel=10kr
u mva m mva u mva m mva Sum inkl
Eiendomstype 67 % 33 % 75 % 25 % 25 % Sum Andeler Andeler
1boligenhet 10575 6100 1525 18200 30 18500
2 boligenheter i samme hus 10575 6100 9200 3825 29700 60 30300
3 boligenheter i samme hus 10575 6100 18400 6125 41200 90 42100
4 boligenheter i samme hus 10575 6100 27600 8425 52700 120 53900
Hytter til selvkost, minimum 10575 6100 1525 18200 30 18500
Forretningsbygg,mindre Velferdsbygg 17000 10000 2500 29500 200 31500
Verksted. /småindustri Krav Vannmåler 17000 10000 2500 29500 200 31500
Industribygg Krav Vannmåler Etter avtale* 200
Andre store bygg Krav Vannmåler Etter avtale* 200
Som boligenhet regnes alle typer boliger - og en boligenhet er en adskilt boenhet. I leilighetsbygg er hver leilighet en boenhet. Genrasjonsboliger er 2 boenheter. *= Tilkoblingsavgift for industribygg og andre større bygg vil få avgift etter styrebehandling - men alltid minimum 25000 kr.
Industribygg ,forretningsbygg ,skoler ,barnehager o.l skal fra 1. juli 1995 betale vannavgift etter vannmåler
NB: Det er under utarbeidelse retningslinjer for hva som dekkes av vannverket ved tilkoblinger. Styret kan gjøre endringer på avgifter som er nevnt over her.