Juptjenn Vannverk SA

Juptjenn Vannverk er et samvirkeforetak - stiftet 28. august 1955 på Trudvang. Våre vedtekter er fra 23. mai 2012 og er tilpasset dagens regler for samvirkeforetak. Formålet er å levere vann til de deler av Nord-Odal kommune hvor vi eier et hovedledningsnett. Juptjenn driver ikke ervervsvirksomhet.