Vannavgifter for 2024

2024 Avgifter 2024
      Grumavgift Leie av måler Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr     2512 628 3140
Boliger 1 person Grunnavg kr     3477 869 4346
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr     4405 1101 5506
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr     4966 1242 6208
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr     3437 859 4296
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr     1521 380 1901
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr     2045 511 2556
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr     2842 710 3552
Borettslag Grunnavg kr     3450 862 4312
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr     2796 699 3495
pr. m3.         20,65 5,16 25,81
Bolig vannmåler: grunnavgift + 20,65 pr m³ + Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1983 200 20,65 5,16 25,81
Næringsbygg grunnavg + 20,65 pr m³   kr 1983 200 20,65 5,16 25,81
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet.
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkets eiendom skal det betales årlig leie.
Vedtatt Representantskap 14.11.2023