Vannavgifter

Vannavgifter for 2022

2022 Avgifter 2022
Grumavgift Leie av måler Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr 2257 564 2822
Boliger 1 person Grunnavg kr 3125 781 3906
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr 3959 990 4949
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr 4464 1116 5580
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr 3089 772 3862
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr 1367 342 1709
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr 1838 459 2297
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr 2554 639 3193
Borettslag Grunnavg kr 3100 775 3876
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr 2513 628 3141
pr. m3. 18,56 4,64 23,20
Bolig vannmåler: grunnavgift + 18,56 pr m³ + Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1782 200 18,56 4,64 23,20
Næringsbygg grunnavg + 18,56 pr m³ kr 1782 200 18,56 4,64 23,20
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet.
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkstes eiendom skal det betales årlig leie.
For Juptjenn Vannverk SA 25.01.2022