Vannavgifter

Vannavgifter for 2022

2023 Avgifter 2023
Grumavgift Leie av måler Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr 2427 607 3033
Boliger 1 person Grunnavg kr 3359 840 4199
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr 4256 1064 5320
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr 4798 1200 5998
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr 3321 830 4151
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr 1469 367 1837
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr 1975 494 2469
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr 2746 686 3432
Borettslag Grunnavg kr 3333 833 4166
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr 2701 675 3377
pr. m3. 19,95 4,99 24,94
Bolig vannmåler: grunnavgift + 19,95 pr m³ + Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1916 200 19,95 4,99 24,94
Næringsbygg grunnavg + 19,95 pr m³ kr 1916 200 19,95 4,99 24,94
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet.
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkstes eiendom skal det betales årlig leie.