Vannavgifter

Vannavgifter for 2021

Vedtatt 25 jan 2021
Grumavgift Leie av måler Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr 2181 545 2726
Boliger 1 person Grunnavg kr 3019 755 3774
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr 3825 956 4782
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr 4313 1078 5391
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr 2985 746 3731
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr 1321 330 1651
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr 1776 444 2219
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr 2468 617 3085
Borettslag Grunnavg kr 2996 749 3744
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr 2428 607 3035
pr. m3. 17,93 4,48 22,42
Bolig vannmåler: grunnavgift + 17,93pr m³ + Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1730 200 17,93 4,48 22,42
Næringsbygg grunnavg + 17,93 pr m³ kr 1730 200 17,93 4,48 22,42
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet.
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkstes eiendom skal det betales årlig leie.
For Juptjenn Vannverk SA 25.01.2021
Ole Th Holth
Styreleder