Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2022

Årsmøte Juptjenn vannverk SA
Milepelen 25. mai kl 1800
Alle Abonnenter har anledning til å møte!

Saker

Godkjenning av saksliste
Valg av møteleder
Økonomi
Økonomi rapport blir delt ut på årsmøtet og gjennomgått av Odal Regnskapskontor
Årsmelding
Valg av referent
Orientering om vannverket
Tilkoblingsavgifter
Valg av representantskap

:Ordfører i representantskapet Oddbjørn Vangen

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2021

 

 

Styret har i 2021 bestått av :

 

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 21 for 1 år

Petter Rudsbråten,                     nestleder                  valgt 19 for 2 år

Kari Støverud Hansen            styremedlem               valgt 20 for 2 år         

Jorun Vestli                            styremedlem               valgt 19 for 2 år

Odd Erik Sannerud                styremedlem               valgt 19 for 2 år

 

vara (alle valgt 21 for 1 år)

Ottar Trøften

Emil Haugen

Bengt Tangen

 

Kommunal representant         Henning Solhaug

                                              

Kontrakter med :                    Odal Rør og Varme AS ,
Fridjof Nordhagen og sønner AS      (Overtatt av Kjetil Andreassen)

                                                

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2021:    Vannforbruk Juptjenn             110.737                       (112.038  m³ 2020)   

                        Vannforbruk Svarttjenn         266.186                        (268.782 m³ 2020)

                        Vannforbruk totalt                  376.923                        (380.820 m³ 2020)   

                        Tilkoblinger                 13 abonnenter                                    ( 8 i 2020)                  

 

Hovedledningsbrudd: 4

Vannavgiftene ble  endret med ca. 3 prosent 2021

Andelskapital  kr     337.420    (337.420 / 2020)

 

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2021

Det ble fullført en ledning til Steintjennet som en reserve kilde for vannverket – denne ble samfinansiert med Odal Vind – som betalte 2/3 av kostnadene ved denne – og begrunnelse er den aktiviteten som ble utført i området pga utbyggingen av vindkraft anlegget -
Vi har oppgradert det gamle pumpehuset på Bjørnlihaugen og fått et fint lager som det er stort behov for,

Medlemsarkivet er digitalisert og vi har fått sortert og ordnet det – hva slags løsning vi skal ha for framtidig arkiv er ennå ikke valgt.
Videre har vi lagt en ny strekning med oppgradert ledning fra 110 støpejern og til 160 PE ledning fra Templet og bort til Gravli.

Vi hadde et svært høyt og kostbart aktivitetsnivå i 2021 – og har måttet be banken om kassakreditt – Vi regner med at dette justeres inn i løpet av 2022

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser  -619.295,16     (-169.375 kr i 2020)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.
Juptjenn hadde ingen fast tilsatte.

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal     mai 2022

Styret

 

_____________________   ____________________    _____________________

        Ole Th Holth                  Odd Erik Sannerud                Jorun Vestli

 

_____________________   ____________________    _____________________

     Petter Rudsbråten              Kari Støverud Hansen

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.