Skip to main content Skip to footer

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 - Milepelen 15. mai kl 1800

Årsmøte Milepelen 15. mai kl 1800

Juptjenn vannverk SA

Styrets årsmelding 2022

Styret har i 2022 bestått av :

 

Ole Th Holth.                            leder                        valgt 22 for 1 år

Petter Rudsbråten,                     nestleder                  valgt 22 for 2 år

Kari Støverud Hansen            styremedlem               valgt 20 for 2 år         

Jorun Vestli                            styremedlem               valgt 22 for 2 år

Odd Erik Sannerud                styremedlem               valgt 22 for 2 år

 

vara (alle valgt 22 for 1 år)

Ottar Trøften

Emil Haugen

Bengt Tangen

 

Kommunal representant         Henning Solhaug

                                              

Kontrakter med :                    Odal Rør og Varme AS ,
Fridjof Nordhagen og sønner AS      (Kjetil Andreassen)

                                                

Regnskap:                              Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor

 

Status 2022:    Vannforbruk Juptjenn             108.093 m3                 (110.737  m³ 2021)   

                        Vannforbruk Svarttjenn          249.651 m3               (266.186 m³ 2021)

                        Vannforbruk totalt                  357.744 m3                 (376.923 m³ 2021)   

                        Tilkoblinger                 13 abonnenter                                    ( 13 i 2021)                

 

Hovedledningsbrudd: 4

Vannavgiftene ble  endret med ca. 3 prosent 2022

Andelskapital  kr     377.220    (371.320 / 2020)

 

 

Virksomhetens art og hvor den drives.

Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av Nord-Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til Bunes.

 

Fra driften  2022

Styret har besluttet at vi skal følge litt tettere opp på utestående fordringer – sjøl om vår avtale med Collectio fungerer bra – blir det fortsatt en del utestående.
Tilkoblingsavgiftene ble juster opp i 2022 – men er fortsatt lave i forhold til kostnadene ved å koble seg til.

På grunn av en lekkasje langs Fv24 ved Skjeppestad – flytta vi årets vedlikehold av ledningsnett dit og la ca 850 meter ny ledning fra Skjeppestadgutua og til Oppivegen – inkl gjennomborring av Fv24. Vi måte også erstatt en del av hovedlening ved Syverstuen ifm etablering av sykkel/gangveg – en strekning på ca 150 meter.

Ellers har det vært drift som vanlig og vannkvalitet på alle målinger har vært god.

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Årets resultat viser     XXXXX         -619.295,16 kr i 2021)

 

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

 

Arbeidsmiljø.

Juptjenn har ingen fast tilsatte.

 

Likestilling.

Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 10 medlemmer 8 menn og 2 kvinner.

Ytre miljø.

Styret mener at kvaliteten på vannleveransene  tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.

 

Nord-Odal     mars 2023

Styret

 

_____________________   ____________________    _____________________

        Ole Th Holth                  Odd Erik Sannerud                Jorun Vestli

 

_____________________   ____________________    _____________________

     Petter Rudsbråten              Kari Støverud Hansen

 

Regnskap-2022

Balanserapport-2022

 

 

 

 

 

Ta kontakt snarest!

Er ikke vannet som det skal ?

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler under personvern.